Zarządzenie nr 13/2018

Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 6 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizowania przez Gminę Reńska Wieś usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś oraz w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierajacych azbest

(pobierz)