Zarządzenie 24/2018

Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 23 kwietnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowania Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi za rok 2017

(pobierz)