Zarządzenie nr 44/2018

Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego

na wniosek Pani Agnieszki Cywka - Ciężki, 

ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego

(pobierz)