Zarządzenie 46/2018 Wójta gminy Reńska Wieś z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Reńska Wieś (pobierz)