Zarządzenie nr 51/2018

Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 12 lipca 2018 r.

w sprawie naboru uczniów na rok szkolny 2018/2019 do Zespołu Szkół w Komornie

(pobierz)