Zarządzenie nr 59/2018

Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 01 sierpnia 2018r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Większycach

(pobierz plik)