Zarządzenie nr 61/2018 Wójta Gminy Reńska Wieś

z dnia 01 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Dyrektorowi Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Długomiłowicach

(pobierz plik)