Zarządzenie nr 55a/18 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 lipca 2018r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia wszystkich czynności

związanych z udzieleniem zamówienia publicznego

(pobierz)