Zarządzenie nr 66/18

Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 10 sierpnia 2018r.

w sprawie wydzierżawienia działek stanowiacych własność Gminy Reńska Wieś

(pobierz)