Zarządzenie 112/18 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 06 grudnia 2018r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej udziałów Gminy Reńska Wieś  w prawie własności nieruchomości położonych w obrębie Dębowa (pobierz)