Zarządzenie 114/18 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/06 Wójta Gminy Reńska Wie z dnia 6 grudnia 2006r. powołującego zastępcę Wójta Gminy Reńska Wieś (pobierz)