Zarządzenie 121/18 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia  20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2011 z dnia 31 maja 2011 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego (pobierz)