Zarządzenie nr 48/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 9 maja 2019r. w sprawie wyznaczenia nauczycielaa do zastępowania Dyrektora Zespołu Szkół w Komornie w czasie jego nieobecności (pobierz)