Zarządzenie nr 53/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 20 maja 2019r. w sprawie wyznaczenia lokalu do zawierania związków małżeńskich (pobierz)