Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 22 maja 2019r. w sprawie treści informacji o zasadach korzystania z kąpieliska "Centralne" oraz z kąpieliska "Stodoła" na akwenie Dębowa w gminie Reńska Wieś (pobierz)