Zarządzenie nr 59/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie wynajęcia działki nr 500/4 obręb Dębowa stanowiącej własność Gminy Reńska Wieś (pobierz)