Zarządzenie nr 89/2019

Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 28 sierpnia 2019r.

w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wybrczych (pobierz *.pdf)