Zarządzenie 145/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Naczysławki (pobierz)

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY REŃSKA WIEŚ

z dnia 23 grudnia 2019 roku

o zarządzonych wyborach Sołtysa  Naczysławki

Podaję do publicznej informacji, że Zarządzeniem Nr 145/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 23 grudnia 2019 roku zostało zwołane Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa Sołectwa Naczysławki, które odbędzie się 4 stycznia 2020 r. (sobota) o godz. 1700 w świetlicy wiejskiej  w Naczysławkach, ul . Główna 6.

Ustala się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności Zebrania Wiejskiego.
  2. Sprawozdanie z działalności Sołtysa.
  3. Sporządzanie listy kandydatów na Sołtysa.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Wybór Sołtysa.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zamknięcie Zebrania Wiejskiego.