Zarządzenie 148/2019 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kwoty ekwiwalentu za materiały piśmiennicze nabywane we własnym zakresie przez pracowników Urzędu Gminy Reńska Wieś (pobierz)