Rachunek zysków i strat - Zespół Gimnazjalno Szkolny w Długomiłowicach (pobierz *.pdf)