Sprawozdanie Nr 1/2023 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2023 r. sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2022 rok (pobierz)

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku (pobierz

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku  (pobierz)

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 roku (pobierz)

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 (pobierz)