Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 roku (pobierz)

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku  (pobierz)

UCHWAŁA NR XL/307/2021
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia 22 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022
(pobierz)

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2022.155
Ogłoszony: 13.01.2022

Głosowano w sprawie:
uchwalenia budżetu Gminy Reńska Wieś na rok 2022,.

Wyniki głosowania
za: 15, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
za (15)
Ewelina Barteczko, Patryk Flegel, Sonia Geller, Szymon Kaboth, Alicja Kocem, Waldemar Krybus, Ilona Mainka, Joachim Majnusz, Urszula Marks, Monika Nowak, Krzysztof Olszowka, Jan Plesch, Krystian Pogodzik, Artur Segrodnik, Adrian Zbroja

Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 (pobierz)

Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2022 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2021 rok (pobierz tutaj)