Rachunek zysków i strat - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokrzywnicy (pobierz *.pdf)