Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Zespół Szkół w Komornie (pobierz *.pdf)