Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Większycach (pobierz *.pdf)