Urząd Gminy w Reńskiej Wsi

 

Bilans za 2021 rok (pobierz)

 Informacja dodatkowa za 2021 rok (pobierz)

 Rachunek zysków i strat za 2021 rok (pobierz)

 Wyciąg z informacji dodatkowej za 2021 rok (pobierz)

 Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok  (pobierz)