Zespół Szkolno Przedszkolny w Długomiłowicach

 

Bilans za 2021 rok (pobierz)

Informacja dodatkowa za 2021 rok (pobierz)

Rachunek zysków i strat za 2021 rok (pobierz)

Wyciąg z informacji dodatkowej za 2021 rok (pobierz)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok  (pobierz)