Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31grudnia roku 2021 (pobierz)