Zarządzenie nr 36/2022 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 30 marca 2022 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Reńska Wieś za 2021 rok (pobierz tutaj)