Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 (pobierz)