Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 roku  (pobierz)