Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 roku (pobierz)