„Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym”

 (Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

 Zadanie zostało dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

 w ramach: „Program MALUCH+ 2021”

Łączna wartość zadania: 566 510,11 PLN

Kwota dofinansowania:  264 000,00 PLN

Okres realizacji: wrzesień 2021 - kwiecień 2022

Gmina Reńska Wieś pozyskała dotację w ramach rządowego programu ,,Maluch+” dla zadania polegającego na utworzeniu w Reńskiej Wsi, przy ul. Kolejowej 2, instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (klubu dziecięcego) z 8 miejscami opieki.

 Dzięki pozyskanym środkom samorząd gminny przebuduje parter dawnego dworca kolejowego w Reńskiej Wsi i wybuduje plac zabaw w celu utworzenia placówki: Klub Malucha „Stacyjkowo” w Reńskiej Wsi.

Otrzymane pieniądze pozwolą również na zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lata czyli dla najmłodszych mieszkańców gminy Reńska Wieś.

 

*****

 Ostatecznie Klub Malucha STACYJKOWO w Reńskiej Wsi odebrano 6 maja 2022 roku, a rozpoczęcie działalności ma nastąpić z dniem 1 września 2022r.