„Utworzenie miejsc opieki w klubie dziecięcym”

 (Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

 Zadanie zostało dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

 w ramach: „Program MALUCH+ 2021”

Łączna wartość zadania: 947 250,00 PLN

Kwota dofinansowania:  396 000,00 PLN

Umowa nr 2/M1/2021 z dnia 19 kwietnia 2021r.

Okres realizacji: październik 2021 - sierpień 2022

Gmina Reńska Wieś pozyskała dotację w ramach rządowego programu ,,Maluch+” dla zadania polegającego na utworzeniu w Mechnicy przy ul. Młyńskiej 40, instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (klubu dziecięcego) z 12 miejscami opieki. Wsparcie zaplanowanej inwestycji jest na poziomie 396 tys. zł w tym na wydatki bieżące 50 tys. zł.

Dzięki pozyskanym środkom samorząd gminny wybuduje kompleks przedszkolno-opiekuńczy wraz z placem zabaw w celu utworzenia placówki: Klub Malucha w Mechnicy. Otrzymane pieniądze pozwolą również na zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku 1-3 lata czyli dla najmłodszych mieszkańców gminy Reńska Wieś.

Wartość zadania „Klub Malucha w Mechnicy” po przetargu wynosi 947,25 tys zł.