flaga i godo na www

„Remont drogi gminnej - ul. Kolejowa w Komornie”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków

Państwowego Funduszu Celowego

w ramach: „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 545 650,71 PLN

Kwota dofinansowania: 381 955,50 PLN

Umowa nr RFRD/2021/G/50/U/2022 z 09 listopada 2022r.

Okres realizacji: listopad 2022 r. - maj 2023 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

- długość drogi gminnej – 1017,50 m,                                                                                                                                

- powierzchnia jezdni bitumicznej – 4520,10 m2,

- powierzchnia chodnika i wjazdów z kostki - 166,60 m2,

- powierzchnia poboczy utwardzonych frezowinami – 1293,40 m2,

- powierzchnia poboczy ziemnych – 41,30 m2.