flaga i godo na www

„Remont drogi gminnej - ul. Żabnik w Długomiłowicach”

(Nazwa zadania objętego dofinansowaniem)

Zadanie zostało dofinansowane ze środków

Państwowego Funduszu Celowego

w ramach: „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”

Łączna wartość zadania: 160 399,07 PLN

Kwota dofinansowania: 105 104,64 PLN

Umowa nr RFRD/2021/G/62/U/2022 z 14 grudnia 2022r.

Okres realizacji: grudzień 2022 r. - styczeń 2023 r.

Cele projektu:

- poprawa dostępności komunikacyjnej,

- wzrost atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej,

- zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.

Efekty projektu:

- długość drogi gminnej – 399,00 m,                                                                                                                                

- powierzchnia jezdni bitumicznej – 1358,28 m2,

- powierzchnia poboczy ziemnych – 239,40 m2.