Gmina Reńska Wieś zrealizowała projekt pn.:

Przebudowa i budowa dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap” tj.:

  1. przebudowa dróg gminnych na odcinkach A-B, K-K’, B-D, L-L’ o dł. 1702 mb;
  2. budowa dróg gminnych ze skrzyżowaniem typu małe rondo i z włączeniem w przebudowaną drogę gminną na odcinkach B-E, C-I, D-H, E-H o dł. 1468 mb;
  3. budowa kanalizacji deszczowej stanowiącej odwodnienie pasa drogowego dla przebudowywanych i budowanych dróg gminnych na odcinkach j.w. tj.: układ I, II, III, VD20-VD49, VD20-VD20,9, wpusty przy ul. Gościęcińskiej oraz odcinek wyl. 5-VD20;
  4. wykonanie elementów oznakowania.

Całkowita Wartość Projektu: 8.273.737,84 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6.571.411,70 zł

Termin zakończenia realizacji projektu: 30-06-2014 r.

     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 
 pr   umue