Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pod nazwą: "rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na warszatt samochodowy z infrastrukturą toważyszącą" - na dz. nr 850/1 obręb Pokrzywnica przy ul. 1 Maja

 

pobierz obwieszczenie - *plik pdf