Gmina Reńska Wieś informuje, że realizacja zadania pn. ”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś w roku 2023” jest dotowane na podstawie umowy Nr 113/2023/G-52/OZ-ZOA/D zawartej w dniu 30 marca 2023 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu, NFOŚiGW oraz Gminy Reńska Wieś i dot. demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest znajdujących na terenie gminy Reńska Wieś. Dofinansowanie netto ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 8900,50 zł (23,30%), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 8900,50  (23,30%) natomiast dofinansowanie ze środków własnych Gminy Reńska Wieś wynosi 20 399,00 zł (54,40%).

Gmina Reńska Wieś informuje, że realizacja zadania pn. ”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś w roku 2021” jest dotowane na podstawie umowy Nr 424/2021/G-52/OZ-ZOA/D zawartej w dniu 31 sierpnia 2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu, NFOŚiGW oraz Gminy Reńska Wieś i dot. demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest znajdujących na terenie gminy Reńska Wieś. Dofinansowanie netto ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 8 149,40 zł (35,00 %), Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 9 471,00  (40,68 %) natomiast dofinansowanie ze środków własnych Gminy Reńska Wieś wynosi 5 663,60 zł (24,32 %).

Gmina Reńska Wieś informuje, że realizacja zadania pn. ”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś w roku 2022” jest dotowane na podstawie umowy Nr 210/2022/G-52/OZ-ZOA/D zawartej w dniu 09 sierpnia 2022 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu, NFOŚiGW oraz Gminy Reńska Wieś i dot. demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest znajdujących na terenie gminy Reńska Wieś. Dofinansowanie netto ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 7570,50 zł (26,27%), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 7570,50  (26,27%) natomiast dofinansowanie ze środków własnych Gminy Reńska Wieś wynosi 13 679,00 zł (47,46%).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2021, w ramach którego Gmina Reńska Wieś ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z tym, Gmina Reńska Wieś planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Reńska Wieś” w imieniu wszystkich zainteresowanych, którzy posiadają na swojej posesji wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Reńska Wieś.

Wydatki związane zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym, ogłaszamy nabór wniosków o wykonanie usługi na przedsięwzięcia realizowane w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku w Gminie Reńska Wieś.  

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych można składać w terminie od 31.05.2021 r. do 18.06.2021 r. w Urzędzie Gminy Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś.

Szczegóły dotyczące skłądania wniosków tutaj