Z dniem 1 stycznia 2013 roku Związek Międzygminny "Czysty Region" przejął od gmin członkowskich Związku m.in. kompetencje w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorca, zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą przy ul. Portowej 47 w Kędzierzynie- Koźlu jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Związek Międzygminny "Czysty Region".

Wnioski o uzyskanie wpisu do rejestru lub dokonanie w nim zmiany prosimy o kierowanie na adres: Związek Międzygminny "Czysty Region", ul. Portowa 47, 47-205 Kędzierzyn- Koźle

Na stronie internetowej Związku "Czysty Region" znajdują się informacje na temat prowadzonego rejestru w zakładce rejestr działalności regulowanej- przejdź do strony Związku Międzygminnego "Czysty Region"

 

 

Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.