Obwieszczenie o umorzeniu postepowania w całości w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (SCREENING PRZEDSIĘWZIECIA) dla przedsięwziecia pod nazwą : rozbudowa poprzez nadbudowę częsci obiektu hotelowo - gastronomicznego  w Komornie" - na dz. nr 390/1, 390/2, 391/1, 391/2 obreb Komorno - wobec bezprzedmiotowości

 

 pobierz obwieszczenie - plik *pdf