Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dróg transportu rolnego w Większycach” -na dz. nr 268/2, 750, 773/3, 761, 765/19, 754, 739/13, 740/11, 741/7, 742/7, 743/7, 744/7 954, 746/16, 748, 745/5, 746/17, 747/9, 720, 744/5, 743/5, 742/5, 741/5, 740/9, 739/9, 728, 298 obręb Większyce.

pobierz obwieszczenie - plik *pdf