Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś  (dot. stron postępowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Remont dróg gminnych - ul. Starej, ul. Długiej i ul. Naczysławskiej w Długomiłoiwicach" w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  

pobierz obwieszczenie - plik *pdf