Obwieszczenie dot. wydania postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Długomiłowice-Dębowa" - planowanego do realizacji na działkach w sołectwie Długomiłowice, Dębowa, Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *pdf