Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej znajdującej się na dz. nr 1274/5 obręb Reńska Wieś, ul. Reński Koniec 14, Reńska Wieś na halę produkcyjno - magazynową, z jednoczesną zmianą w zakresie wyposażenia istniejącej hali produkcyjno - magazynowej zlokalizowanej na działce 1276/7" 

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf