Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś informujące strony postępowania (z wniosku Gminy Reńska Wieś dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej") m.in. o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów przed wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w przedmiotowej sprawie wobec bezprzedmiotowości.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf