Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś o wydanej w dniu 02 września 2019 r., decyzji znak: OŚ.6220.4.9.2019 o umorzeniu postępowania w całości w sprawie z wniosku Pana Rafała Rusina o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:„Budowa budynku magazynowo - inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudowa i rozbiórka części istniejącego budynku gospodarczo - inwentarskiego na działce nr 58/4 w miejscowości Komorno” – wobec bezprzedmiotowości.

pobierz obwieszczenie - *.pdf