Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś - dot. wydania w dniu 07 sierpnia 2020 r., decyzji znak: OŚ.6220.3.8.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach (stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym” planowanego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 345/10, 345/11, 345/12 i 345/9 obręb Pociękarb, gm. Reńska Wieś.

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf