Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś zawiadamiające strony postępowania m.in. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:„Przebudowa drogi gminnej - ul. Pawłowicka i ul. Kozielska w Reńskiej Wsi – dokumentacja”

pobierz obwieszczenie - plik *.pdf