Obwieszczenie Wójta Gminy Reńska Wieś w sprawie wniosku dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa czterech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 271, 270/2, 272/2, 274/3, 274/6, 275, 276 w miejscowości Mechnica”  - zawiadamiające strony postępowania o wydaniu przez Wójta Gminy Reńska Wieś postanowienia w sprawie podjęcia ww. postępowania.

pobierz obwieszczenie - plik*.pdf