Ogłoszenie Wójta Gminy Reńska Wieś (dot. możliwości zapoznania się z trescią decyzji i dokumentacją sprawy) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Pawłowicka i ul. Kozielska w Reńskiej Wsi – dokumentacja”.

pobierz ogłoszenie - plik *.pdf